Poslovnice | Bankomati | Korisni linkovi | Financijski pojmovi | Česta pitanja | Fondovi i škola ulaganja
Početna > Financijski pojmovi > Aktivna kamata

Aktivna kamata

Aktivna kamata (engl. interest received, interest earned,) je kamata koju banka obračunava i naplaćuje na kredite.
Visina kamate ovisi o općoj razini kamatnih stopa, valuti kredita, roku na koji je kredit odobren i procjeni rizika, te je na dulje rokove i veće rizike viša i obrnuto.