Poslovnice | Bankomati | Korisni linkovi | Financijski pojmovi | Česta pitanja | Fondovi i škola ulaganja
Početna > O nama > Uprava društva

Uprava društva

Darko Brborović,
predsjednik je Uprave OTP Investa. Rođen je 1970. godine u Puli gdje živi do završetka srednje škole. Diplomirao je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Matematičkom odjelu Sveučilišta u Zagrebu 1995. godine. Do 1998. godine radi kao znanstveni novak na Matematičkom odjelu PMF-a gdje drži vježbe iz vjerojatnosnih i statističkih kolegija, a započinje i izradu magistarske radnje iz područja financijske matematike. Krajem 1998. prelazi u Sektor riznice Zagrebačke banke gdje obavlja poslove trgovanja s obveznicama, upravljanja portfeljem likvidnih rezervi Zagrebačke banke u devizama, razvija određen broj analitičkih aparata za potrebe Sektora riznice te, sa strane Sektora riznice, sudjeluje u osnivanju fondova Zagrebačke banke. Godine 2002. zaposlio se kao portfolio manager u Allianz ZB, društvu koje upravlja obveznim mirovinskim fondom AZ, gdje je bio i član Investicijskog odbora AZ fonda. Godine 2004. položio je ispit za ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova. U srpnju 2005. godine imenovan je predsjednikom Uprave OTP Investa.

Mladen Miler
Član Uprave OTP Invest društva za upravljanje fondovima d.o.o., rođen je 1966 godine u Zagrebu. Nakon završetka Ekonomskog fakulteta u Zagrebu 1991. godine, zapošljava se Zagrebačkoj banci u Sektoru riznice gdje obnaša niz funkcija, dealer trgovanja devizama, voditelj odjela trgovanja devizama, voditelj odjela prodaje i razvoja rizičnih proizvoda, direktor direkcije trgovanja sve do 2007. godine. Usporedno, od 2004. godine, imenovan je i obnaša dužnost predsjednika ACI Hrvatske – financijskog tržišnog udruženja građana RH profesionalno uključenih u rad na području financijskih tržišta.  Krajem 2007. godine, nastavlja karijeru u OTP Invest-u u svojstvu Voditelja odjela prodaje. U srpnju 2017. godine imenovan je članom uprave OTP Invest društva za upravljanje fondovima d.o.o.