Poslovnice | Bankomati | Korisni linkovi | Financijski pojmovi | Česta pitanja | OTP skrbništvo | Fondovi i škola ulaganja
Početna > O nama > Uprava društva

Uprava društva

Darko Brborović,
predsjednik je Uprave OTP Investa. Rođen je 1970. godine u Puli gdje živi do završetka srednje škole. Diplomirao je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Matematičkom odjelu Sveučilišta u Zagrebu 1995. godine. Do 1998. godine radi kao znanstveni novak na Matematičkom odjelu PMF-a gdje drži vježbe iz vjerojatnosnih i statističkih kolegija, a započinje i izradu magistarske radnje iz područja financijske matematike. Krajem 1998. prelazi u Sektor riznice Zagrebačke banke gdje obavlja poslove trgovanja s obveznicama, upravljanja portfeljem likvidnih rezervi Zagrebačke banke u devizama, razvija određen broj analitičkih aparata za potrebe Sektora riznice te, sa strane Sektora riznice, sudjeluje u osnivanju fondova Zagrebačke banke. Godine 2002. zaposlio se kao portfolio manager u Allianz ZB, društvu koje upravlja obveznim mirovinskim fondom AZ, gdje je bio i član Investicijskog odbora AZ fonda. Godine 2004. položio je ispit za ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova. U srpnju 2005. godine imenovan je predsjednikom Uprave OTP Investa.

Marinko-Šanto Miletić,
član Uprave OTP Investa, rođen je 1972. godine. Poslije završene srednje škole matematičko-informatičkog smjera, upisuje se na Ekonomski fakultet u Zagrebu, kojeg uspješno završava. Od početka stjecanja radnog iskustva radi u financijskom sektoru i to u Dalmatinskoj banci d.d. Zadar, potom obnaša dužnost financijskog direktora u društvu Bagat precizna mehanika d.d. Zadar te se zapošljava u Novoj banci d.d. u Sektoru komercijalnog bankarstva te potom u Sektoru upravljanja rizicima (Direkcija za oporavak bilance). Od studenog 2003. je na mjestu člana uprave OTP Investa.

Mladen Miler
Član Uprave OTP Invest društva za upravljanje fondovima d.o.o., rođen je 1966 godine u Zagrebu. Nakon završetka Ekonomskog fakulteta u Zagrebu 1991. godine, zapošljava se Zagrebačkoj banci u Sektoru riznice gdje obnaša niz funkcija, dealer trgovanja devizama, voditelj odjela trgovanja devizama, voditelj odjela prodaje i razvoja rizičnih proizvoda, direktor direkcije trgovanja sve do 2007. godine. Usporedno, od 2004. godine, imenovan je i obnaša dužnost predsjednika ACI Hrvatske – financijskog tržišnog udruženja građana RH profesionalno uključenih u rad na području financijskih tržišta.  Krajem 2007. godine, nastavlja karijeru u OTP Invest-u u svojstvu Voditelja odjela prodaje. U srpnju 2017. godine imenovan je članom uprave OTP Invest društva za upravljanje fondovima d.o.o.