Poslovnice | Bankomati | Korisni linkovi | Financijski pojmovi | Česta pitanja | Fondovi i škola ulaganja
Početna > Fondovi > ZAIF PROPRIUS d.d. > Online prijavnica za kupnju

Online prijavnica za kupnju

FOND: ZAIF PROPRIUS d.d.
PODNOSITELJ ZAHTJEVA:

PODACI O ZASTUPNIKU, OPUNOMOĆENIKU odn. OVLAŠTENOJ OSOBI

KONTAKT ADRESA:

  


Popunjeni i potpisani zahtjev, zajedno s kopijom osobnog dokumenta, potrebno je dostaviti na adresu društva. To možete učiniti osobno u sjedištu sjedištu OTP investa, Avenija Dubrovnik 16 / IV kat ili poslati telefaksom na broj ++ 385 1 6528 087 i poštom jedan potpisani primjerak na adresu OTP invest d.o.o., Avenija Dubrovnik 16 / IV kat, 10000 Zagreb, sa naznakom Zahtjev za kupnju udjela. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona ++ 385 (0)62 201 092.