Poslovnice | Bankomati | Korisni linkovi | Financijski pojmovi | Česta pitanja | OTP skrbništvo | Fondovi i škola ulaganja
Početna > O nama

O nama

OTP investicijskim fondovima upravlja OTP Invest d.o.o. društvo za upravljanje fondovima, 74,33 % u vlasništvu OTP Banka dd Hrvatska i 25,67 % u vlasništvu OTP Alapkezelo Zrt, Mađarska.

Registrirano je 27.11.1997. kod Trgovačkog suda u Zagrebu, pod brojem Tt-98/3592-2, MBS 080244669.

Temeljni kapital Društva iznosi HRK 12.979.900,00 i uplaćen je u cijelosti sukladno vlasničkoj strukturi.

Osnovna djelatnost Društva je osnivanje i upravljanje UCITS fondovima i osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima

Otvoreni investicijski fondovi UCITS kojima upravlja OTP invest su OTP novčani fond, OTP euro novčani fond, OTP uravnoteženi fond,
OTP Meridian 20 fond, OTP Indeksni fond, OTP Multi fond, OTP Multi 2 fond, OTP MULTI USD, OTP Absolute fond, OTP Short-term bond fond te otvoreni alternativni investicijski fond OTP Optimum fond.


Ovlašteni revizor Fonda je Deloitte d.o.o., Radnička cesta 80, Zagreb, OIB: 11686457780.

Adresa i sjedište Društva:
OTP Invest d.o.o.
Petrovaradinska 1
10 000 Zagreb
Tel: + 385 72 201 092
Fax: + 385 1 652 8087
E mail: info@otpinvest.hr