Poslovnice | Bankomati | Korisni linkovi | Financijski pojmovi | Česta pitanja | Fondovi i škola ulaganja
Početna > Zašto ulagati u OTP investicijske fondove?

Zašto ulagati u OTP investicijske fondove?

Ulaganje u investicijski fond poseban je oblik ulaganja koji pruža mogućnost većeg povrata na uložena sredstva od klasične bankarske štednje. Istodobno, predstavlja manji rizik od izravnog ulaganja u pojedinačne vrijednosne papire i druge financijske instrumente.

  • Likvidnost – omogućeno raspolaganje udjelima u svako doba
  • Jednostavnost ulaganja – putem zahtjeva za kupnju/prodaju, internet bankarstva, u poslovnicama OTP banke ili direktno kod OTP Investa.
  • Ostvarivanje većih prinosa – na kratki, srednji ili duži rok uz indirektan pristup domaćim i svjetskim tržištima novca i kapitala
  • Profesionalno upravljanje fondovima  - fond manageri ulažu vrijednosne papire poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i profitabilnosti.
  • Mogućnosti izbora ulaganja – putem različitih investicijskih fondova OTP Investa u zavisnosti od strategije i potreba ulaganja.
  • Regulatorna zaštita investitora -  temeljem nadzora Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, kontrole depozitne banke (Splitska banka d.d.) te uz reviziju poslovanja ovlaštenih revizorskih kuća.