Poslovnice | Bankomati | Korisni linkovi | Financijski pojmovi | Česta pitanja | Fondovi i škola ulaganja
Početna > Vrste fondova prema strukturi vrijednosnih papira u koje ulažu

Vrste fondova prema strukturi vrijednosnih papira u koje ulažu

 Najveći broj fondova ulaže u jednu ili više glavnih skupina financijske imovine kao što su dionice, obveznice, instrumenti tržišta novca pa tako možemo razlikovati:

  Novčani Obveznički Mješoviti Dionički
Profil fonda jako konzervativan konzervativan umjereno konzervativan dinamičan
Struktura portfelja tezorski i blagajnički zapisi pretežno obveznice dionice i obveznice pretežno dionice
Preporučeno trajanje ulaganja Kratkoročno (do 1 godine)    1 -  3 godine duže od 2 godine Dugoročni (3-5 godina)
Volatilnost cijene udjela jako niska niska umjerena umjerena do visoka
Kome je fond namijenjen želite stabilnost uloga i trebate pristup uloženim sredstvima u skoroj budućnosti želite veći prinos od novčanog fonda, a sredstva nećete uskoro trebati želite mogućnost većeg prinosa kojeg pružaju dionice, uz stabilnost koju pružaju obveznice spremni ste investirati na duže razdoblje i očekujete nadprosječne prinose

Novčani fondovi (money market) → OTP start
 
Novčani fondovi ulažu u sigurne niskorizične vrijednosne papire (trezorski zapisi). Instrumente tržišta novca, depozite banaka, kratkoročne dužničke vrijednosne papire najkvalitetnijih izdavatelja.
Osnovni cilj novčanog fonda je osigurati likvidnost i sigurnost uloga uz njihov kontinuiran , stabilan rast vrijednosti.

                                                              → OTP e-start

Mješoviti fondovi (balanced)  → OTP Uravnoteženi  OTP Absolute
Mješoviti fondovi predstavljaju različitu kombinaciju obvezničkih i dioničkih fondova balansirajući pritom stabilan prinos dužničkih vrijednosnih papira i potencijalan rast ulaganja u dionice.

Dionički fondovi (equity, stock)  → OTP Indeksni, OTP Meridian 20
Dionički fondovi u pravilu investiraju u dionice sa prvenstvenim ciljem dugoročnog ostvarivanja većih prinosa. Unatoč tome što se dionički fondovi smatraju vrlo rizičnim,  ulaganje u dionice dugoročno ostvaruje najveće stope prinosa. Prilikom duže ulaganja, ujecaj volatilnosti cijene dionica je sve manji pa su preporučeni rokovi ulaganja 3-5 godina i duže.