Poslovnice | Bankomati | Korisni linkovi | Financijski pojmovi | Česta pitanja | Fondovi i škola ulaganja
Početna > Fondovi > OTP MULTI USD

OTP MULTI USD

  
OTP MULTI USD fond je u osnovi i prema svojoj naravi UCITS otvoreni investicijski fond s javnom ponudom sa zaštićenom glavnicom čiji je cilj ostvariti što veći kapitalni prinos na glavnicu uz istovremenu zaštitu glavnice koja se može ponuditi samo onim ulagateljima koji sredstva u Fondu drže od osnivanja pa do prestanka trajanja Fonda


Karakteristike i ciljevi Fonda
OTP MULTI USD je UCITS fond sa određenim trajanjem (5 godina) koji ima 2 investicijska cilja:
-  isplatu početnog uloga bez gubitka na kraju razdoblja ulaganja
-  ostvarenje ciljanog prinosa od 7,73% s isplatom na kraju razdoblja trajanja Fonda (1,5% na godišnjoj razini).
 
Ovi ciljevi mogu se ponuditi samo onim ulagateljima koji sredstva u Fondu drže od osnivanja pa do prestanka trajanja Fonda,  pri čemu navedeni prosječni godišnji prinos ne mora biti ostvaren u svakoj godini trajanja Fonda, već je naveden radi boljeg razumijevanja ukupnog ciljanog prinosa Fonda.
 
Kome je OTP MULTI USD fond namjenjen?
- ulagateljima čiji su prihodi u valuti USD i koji su do sada štedili u USD.
- ulagateljima koji imaju konzervativnu strategiju ulaganja ili žele ostvariti disperziju ukupno uloženih sredstava i na segment tržišta obveznica.
- Ovaj fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac za vrijeme trajanja fonda.
 
Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja Fonda
Fond ulaže u slijedeće vrijednosne papire:
- dužničke vrijednosnice koje je izdala Republika Hrvatska
-  depoziti kod financijskih institucija
- investicijski fondovi koji su registrirani u EU, ili u trećim zemljama koji pretežno ulažu u nisko rizične dužničke vrijednosne papire
- dužnički vrijednosni papiri izdani od lokalne uprave, samouprave ili pravne osobe u EU
 
Fond je osnovan na određeno vrijeme od 5 godina i držanje udjela od osnivanja do prestanka trajanja fonda osnova je investicijske strategije.
 
 
Tehničke karakteristike Fonda
Valuta denominacije: USD
Početni ulog u Fond: USD  1000,00 (tisuću dolara), 

Početna ponuda udjela i prikupljanje sredstava Fonda :
od  
28. studenog do 28. prosinca 2017.


Ulazna naknada/ izlazna naknada ne naplaćuju se u vrijeme početne ponude udjela i prikupljanja sredstava Fonda, te ukoliko ulagatelj investira do roka dospjeća Fonda

Ulazna naknada:  3% od ukupne cijene izdanja udjela koji ulagatelj stječe (nakon isteka početne ponude udjela)
Izlazna naknada: 3% od iznosa ukupne otkupne cijene udjela koji ulagatelj povlači iz Fonda temeljem otkupa udjela prije kraja razdoblja trajanja Fonda

Naknada za upravljanje (na godišnjoj razini):  1,1% od ukupne imovine Fonda

Depozitna banka: OTP Banka Hrvatska dd
Naknada depozitnoj banci (na godišnjoj razini): 0,1% neto vrijednosti imovine Fonda godišnje