Poslovnice | Bankomati | Korisni linkovi | Financijski pojmovi | Česta pitanja | Fondovi i škola ulaganja
Početna > Fondovi > OTP SHORT TERM BOND

OTP SHORT TERM BOND

 

OTP Short term bond fond je u osnovi i prema svojoj naravi nisko rizičan fond

Osnovni investicijski cilj Fonda je ulagati u obveznice tako što će njihovo prosječno dospijeće biti kraće od tri godine.
U obveznice će u svakom trenutku biti uloženo najmanje 75% imovine fonda, a od toga će najveći dio imovine biti uložen u državne obveznice Republike Hrvatske.
Ovakvom strategijom ulaganja fond će nastojati ostvariti prinos koje će biti usporediv s prinosom dužničkih vrijednosnih papira RH s preostalim dospijećem od jedne godine.
Osim u državne obveznice RH, imovina fonda može biti uložena i u depozite banka, trezorske i komercijalne zapise, korporativne obveznice, obveznice municipalnih izdavatelja,
druge UCITS fondove te opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice.

Karakteristike i ciljevi Fonda
  • očuvanje vrijednosti uloženih sredstava u valuti EUR
  • visoka likvidnost uloženih sredstava i stalna mogućnost unovčavanja udjela
  • konzervativna strategija ulaganja, najmanje 75% imovine Fonda uložena u obveznice, a od toga najveći dio imovine uložen u državne obveznice RH
  • cilj Fonda je ostvarivanje prinosa usporediv sa prinosom dužničkih vrijednosnih papira RH s preostalim dospijećem od 1 godine
  • preporučena duljina ulaganja je 1,5 - 2 godine
  • ovaj Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac prije 3 mjeseca
Što dobivate ulaganjem u OTP Short term bond fond?
  • očuvanje vrijednosti uloga u EUR-u uz ostvarivanje stabilnog prinosa na uložena sredstva
  • konzervativna strategija ulaganja uz disperziju ukupno uloženih sredstavai na segment tržišta obvezničkih fondova

Tehničke karakteristike Fonda
Valuta denominacije:EUR
Početni ulog u Fond: EUR  100,00 (sto eura), 
Početak rada Fonda: 18.05.2017.
Naknada za upravljanje (na godišnjoj razini): 0,95% od ukupne imovine Fonda
Ulazna naknada: ne naplaćuje se
Izlazna naknada: 1% za ulaganja kraća od 3 mjeseca
Depozitna banka: OTP Banka Hrvatska dd
Naknada depozitnoj banci (na godišnjoj razini): 0,12% od ukupne imovine Fonda