Poslovnice | Bankomati | Korisni linkovi | Financijski pojmovi | Česta pitanja | Fondovi i škola ulaganja
Početna > Fondovi > OTP ABSOLUTE

OTP ABSOLUTE

 

OTP Absolute fond

Fond umjereno rizične strukture ulaganja

OTP ABSOLUTE fond je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (UCITS fond) čiji je cilj sudjelovati u tržišnom rastu uz istovremeno izbjegavanje velikih tržišnih padova.
Kvantitativnom investicijskom strategijom ulaganja nastoji na inovativniji način ulagati u već poznate klase imovine (dionice, obveznice, zlato, robe, nekretnine itd.) čime ostvaruje manju oscilaciju cijene udjela od tradicionalnog mješovitog fonda.
 
U svojoj osnovi i prema svojoj naravi spada u kategoriju srednje rizičnih fondova.
 
OTP ABSOLUTE za cilj ulaganja ima što manju ovisnost o makro trendovima odnosno stabilnost u svim razdobljima ekonomskog ciklusa uz:

• Primjerenu likvidnost uloženih sredstava i stalnu mogućnost unovčavanja udjela
• Disperziju uloženih sredstava kroz ulaganja u udjele investicijskih fondova, vrijednosne papire i druge financijske instrumente
• Pristup tržištima ili vrijednosnim papirima na razvijenim tržištima kao i na tržištima u razvoju koji pojedinim ulagateljima mogu biti nedostupni.
 
Cijena udjela Fonda denominirana je u valuti EUR , preporučeno razdoblje ulaganja je 3 do 5 godina, a upravljačka naknada iznosi 1,1%  neto vrijednosti imovine fonda godišnje.

Najniži novčani iznos uplata u Fond pojedinog ulagatelja iznosi 100,00 EUR (sto eura) ili kunska protuvrijednost prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja, ukoliko je uplata u kunama.