Poslovnice | Bankomati | Korisni linkovi | Financijski pojmovi | Česta pitanja | Fondovi i škola ulaganja
Početna > Fondovi > OTP MULTI 2

OTP MULTI 2


OTP MULTI 2 fond je sukladno svojim obilježjima i naravi strukturirani UCITS fond, i to konkretno UCITS fond sa zaštićenom glavnicom čiji je cilj ostvariti što veći kapitalni prinos na glavnicu uz istovremeno osiguranje mogućnosti povrata glavnice bez umanjenja prilikom prestanka Fonda. 

Karakteristike i ciljevi Fonda:
 
OTP MULTI 2 fond je u osnovi i prema svojoj naravi nisko rizičan fond;
 
Cilj je Fonda ulagateljima ponuditi:
 
-  zaštita početno uloženih sredstava na kraju razdoblja ulaganja
-  prinos od 6% (1,17% prosječni godišnji prinos) s isplatom na kraju razdoblja trajanja Fonda
-  unaprijed određeni rok trajanja ulaganja.
 
Predmetni ciljevi mogu se ponuditi samo onim ulagateljima koji sredstva u fondu drže od osnivanja pa do prestanka trajanja Fonda, pri čemu navedeni prosječni godišnji prinos ne mora biti ostvaren u svakoj godini trajanja Fonda, već je naveden radi boljeg razumijevanja ukupnog ciljanog prinosa Fonda.
Navedeni ciljevi ostvaruju se investicijskom strategijom Fonda pri čemu oni nisu garantirani od strane Društva, OTP Banke dd, niti države.


Kome je OTP MULTI fond namijenjen?
 
·         ulagateljima koji su spremni ulagati na srednji rok
·         ulagateljima koji žele osiguranje mogućnosti povrata glavnice bez umanjenja prilikom prestanak rada Fonda, 
·         ulagateljima koji žele očuvati vrijednost svog uloga u euru;
 
Ulagateljski ciljevi fonda i strategija ulaganja
 
Fond ulaže u sljedeće vrijednosne papire:
- dužničke vrijednosnice koje je izdala Republika Hrvatska do 100% neto imovine Fonda
- depozite kod financijskih institucija, do 35% neto imovine Fonda
- investicijske fondove koji su registrirani u EU, ili u trećim zemljama koji pretežno ulažu u nisko rizične dužničke vrijednosne papire, do 35% neto imovine Fonda;
- dužničke vrijednosne papire izdani od lokalne uprave, samouprave ili pravne osobe u EU, do 20% neto imovine Fonda
 
 
Najniži novčani iznos uplata u Fond tijekom početne ponude:1.000,00 EUR (tisuću eura) u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja.
 
   
Tehničke karakteristike Fonda
 

Valuta denominacije: EUR
  
U periodu od 14. studenog do 31. prosinca 2016 g.  ne obračunava se ulazna naknada za uplate u OTP Multi 2 fond.
 

Minimalni ulog u Fond: 1.000,00 EUR (tisuću eura) u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja.
  
Ulazna naknada: 3%  od ukupne cijene izdanja udjela koji ulagatelj stječe.
Ulazna naknada ne naplaćuje se u razdoblju od 14.11 - 31.12.2016.
 

Izlazna naknada: 3%  od iznosa ukupne otkupne cijene udjela koji ulagatelj povlači iz Fonda temeljem otkupa udjela prije dospijeća roka Fonda.
Na kraju razdoblja ulaganja (po isteku 5 godina) ne naplaćuje se izlazna naknada. 
 
Depozitna banka: OTP Banka Hrvatska dd
 

 
Za dodatne informacije i pojašnjenja vezana uz OTP Multi 2 fond, investicijski horizont i rizike ulaganja, molimo vas pročitati Prospekt Fonda te dokument Ključni podaci za ulagatelje dostupni na www.otpinvest.hr i u najbližoj poslovnici OTP Banke.