Poslovnice | Bankomati | Korisni linkovi | Financijski pojmovi | Česta pitanja | Fondovi i škola ulaganja
Početna > Fondovi > OTP OPTIMUM

OTP OPTIMUM

OTP OPTIMUM fond je sukladno svojim obilježjima i naravi otvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom sa zaštićenom glavnicom čiji je cilj ostvariti što veći kapitalni prinos na glavnicu uz istovremeno osiguranje mogućnosti povrata glavnice bez umanjenja prilikom prestanka Fonda. 

 
Karakteristike i ciljevi Fonda:
 
·       OTP Optimum fond je u osnovi i prema svojoj naravi nisko rizičan fond;

Cilj je OTP Optimum fonda ulagateljima ponuditi:

-       Isplatu uloženih novčanih sredstava bez gubitka na kraju razdoblja ulaganja;
-       Zaštićeni prinos od 1,5% sa isplatom na kraju razdoblja ulaganja;
-       Isplatu kapitalne dobiti koju Fond može ostvariti;
-       Unaprijed određeni rok trajanja ulaganja
·       Očuvanje vrijednosti uloženih sredstava u EUR-u
·       Fond se osniva na rok od 3,5 godine računajući od dana osnivanja
 
Kome je OTP Optimum fond namijenjen?
 
·         ulagateljima koji su spremni ulagati na srednji rok
·         ulagateljima koji žele osiguranje mogućnosti povrata glavnice bez umanjenja prilikom prestanak rada Fonda, ali koji istovremeno žele steći izloženost na nekim dijelovima tržišta kapitala
          (uložiti dio sredstava na tržištima kapitala).
·         ulagateljima koji žele očuvati vrijednost svog uloga u euru;
 
Ulagateljski ciljevi fonda i strategija ulaganja
 
Fond ulaže u sljedeće vrijednosne papire:
- dužničke vrijednosnice koje je izdala Republika Hrvatska,
- depozite kod financijskih institucija,
- call opciju napisanu na europske dioničke indekse ovih sektora: zdravstvo, proizvodnja osobnih i kućanskih potrepština,
   prehrambena, kemijska i automobilska industrija;
- investicijske fondove koji su registrirani u EU, koji pretežno ulažu u nisko rizične dužničke vrijednosne papire;
- dužničke vrijednosne papire izdani od lokalne uprave, samouprave ili pravne osobe u EU
 
Početna ponuda udjela i prikupljanje sredstava Fonda
 
Razdoblje početne ponude udjela i prikupljanja sredstava Fonda trajat će 30 dana, od 01. lipnja 2015. godine do zaključno sa 30. lipnja 2015. godine.
Fond se smatra osnovanim u roku od 5 dana od dana uspješno okončane početne ponude i prikupljanja sredstava Fonda. 
 
Najniži novčani iznos uplata u Fond tijekom početne ponude:1.000,00 EUR (tisuću eura) u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja.
 
U slučaju neuspješnog okončanja razdoblja početnog prikupljanja sredstava, uplaćena sredstva će biti vraćena ulagateljima u roku od 15 dana.
   
Tehničke karakteristike Fonda
 

Valuta denominacije: EUR
 
Razdoblje početne ponude udjela i prikupljanja sredstava Fonda: od 01. lipnja do 30. lipnja 2015 godine.
 
U periodu početne ponude udjela i prikupljanja sredstava Fonda, ulagateljima se ne zaračunavaju i ne naplaćuju nikakve naknade.
 
Minimalni ulog u Fond: 1.000,00 EUR (tisuću eura) u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja.
 
Svaki sljedeći ulog: minimalno 200,00 EUR (dvjesto eura) u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja.
 
Početna cijena udjela u Fondu: 100,00 EUR (sto eura) u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja
 
Početak rada Fonda: 5 dana od dana uspješno okončane početne ponude udjela i prikupljanja sredstava.
 
Naknada za upravljanje: 0,65%   neto vrijednosti imovine Fonda godišnje
 
Ulazna naknada: 5%  od ukupne cijene izdanja udjela koji ulagatelj stječe.
Ulazna naknada ne naplaćuje se u razdoblju početnog prikupljanja sredstava Fonda.
 

Izlazna naknada: 5%  od iznosa ukupne otkupne cijene udjela koji ulagatelj povlači iz Fonda temeljem otkupa udjela prije dospijeća roka Fonda.
Na kraju razdoblja ulaganja (po isteku tri i pol godine) ne naplaćuje se izlazna naknada. 
 
Depozitna banka:  OTP Banka Hrvatska dd
 
Naknada depozitnoj banci : 0,1% neto vrijednosti imovine Fonda godišnje.
 
 
Za dodatne informacije i pojašnjenja vezana uz OTP Optimum fond, investicijski horizont i rizike ulaganja, molimo vas pročitati Prospekt Fonda te dokument Ključni podaci za ulagatelje dostupni nawww.otpinvest.hr i u najbližoj poslovnici OTP Banke.