Poslovnice | Bankomati | Korisni linkovi | Financijski pojmovi | Česta pitanja | Fondovi i škola ulaganja
Početna > Naslovna > Novosti i obavijesti > Obavijest o bitnim i nebitnim promjenama prospekata i promjeni obveznog sadržaja pravila fondova OTP start i OTP e-start

Obavijest o bitnim i nebitnim promjenama prospekata i promjeni obveznog sadržaja pravila fondova OTP start i OTP e-start

Poštovani,
 
 
ovim putem Vas obavještavamo da je, na zahtjev OTP invest društva za upravljanje fondovima d.o.o. (dalje: OTP Invest i Društvo), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga dana 07. ožujka 2019. godine odobrila zahtjeve za izdavanje odobrenja za bitne promjene prospekata fonda OTP start otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (bivšeg naziva OTP novčani otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, dalje: OTP start fond i OTP novčani fond) i fonda OTP e-start otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (bivšeg naziva OTP euro novčani otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, dalje: OTP e-start fond i OTP euro novčani fond). Razlog za promjenu prospekata je regulatorne naravi.
 
Naime, od 21. srpnja 2018. godine primjenjuje se Uredba o novčanim fondovima (Uredba EU 2017/1131 Europskog parlamenta i vijeća) koja se odnosi na sve novčane fondove i pripadajuća društva za upravljanje. Cilj uredbe je uvesti dodatna pravila za sve novčane fondove u svrhu dodatne razine likvidnosti i stabilnosti.
 
U skladu s regulatornim smjernicama, promijenjeno je ime novčanih fondova na sljedeći način:
  • OTP novčani fond se mijenja u OTP start fond,
  • OTP euro novčani fond se mijenja u OTP e-start fond.
 
Osim imena, strategija ulaganja će se promijeniti na način da će fondovi više (pretežito) ulagati u obveznice Republike Hrvatske. Novi ulagateljski cilj fondova je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti udjela u srednjem roku većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca s visokom likvidnošću i niskom volatilnosti imovine, a ulaganjem pretežito u obveznice, a zatim u depozite i instrumente tržišta novca izdavatelja iz Republike Hrvatske i ostalih zemalja članica Europske Unije. Najviše dozvoljeno ukupno modificirano trajanje imovine fonda povećava se sa 1,5 godina na 3 godine, što može uzrokovati veću volatilnost cijene udjela. U tom smislu, preporučeni rok ulaganja će biti nešto duži nego kod postojećih novčanih fondova i on iznosi najmanje 6 mjeseci. Ukupni profil rizičnosti fondova ostaje nizak, dok se sklonost riziku pojedinih identificiranih rizika ponešto izmijenio.
 
Više detalja možete naći u obavijestima o bitnim promjenama prospekata koje sadrže sve detalje o promjenama koje su izvršene u navedenim fondovima, a koje su objavljene na mrežnoj stranici Društva (OTP start, OTP e-start).
 
Važno je napomenuti da će sukladno navedenim promjenama koje su potaknute novim zakonskim propisima, fondovi i dalje nuditi visoku likvidnost uloženih sredstava i stalnu mogućnost unovčavanja udjela te imati najkonzervativniju strategiju u paleti proizvoda fondova OTP Investa uz cilj ostvarenja što stabilnijeg prinosa.
 
Bitne promjene prospekata stupaju na snagu 18. travnja 2019. godine.
 
Ukoliko želite otkupiti udjele iz navedenih fondova, možete to učiniti u roku od četrdeset (40) dana od dana objave  ove obavijesti, zaključno s datumom 17. travnja 2019. godine, bez izlazne naknade. Za nastavak ulaganja u OTP start i OTP e-start fond nisu potrebne dodatne radnje.
 
Također, ovim putem Vas obaviještavamo da se promijenio obvezni sadržaj pravila OTP start fonda i OTP e-start fonda, u odnosu na dijelove pravila navedene u članku 198. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN, br. 44/16). Izmijenjana pravila su dostupna na mrežnoj stranici Društva.
 
Sve dodatne informacije možete dobiti putem e-maila na info@otpinvest.hr ili telefona na 072 201 092. 
 
 
S poštovanjem,
 
Vaš OTP Invest