Poslovnice | Bankomati | Korisni linkovi | Financijski pojmovi | Česta pitanja | Fondovi i škola ulaganja
Početna > Fondovi > OTP FAVORIT

OTP FAVORIT

  
OTP FAVORIT fond je sukladno svojim obilježjima i naravi otvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom sa zaštićenom glavnicom čiji je cilj ostvariti što veći kapitalni prinos na glavnicu uz istovremeno osiguranje mogućnosti povrata glavnice bez umanjenja prilikom prestanka Fonda. 
 
Karakteristike i ciljevi Fonda:
 
·       OTP Favorit fond je u osnovi i prema svojoj naravi nisko rizičan fond;
        Cilj je OTP Favorit fonda ulagateljima ponuditi:
-       Isplatu uloženih novčanih sredstava bez gubitka na kraju razdoblja ulaganja;
-       Zaštićeni prinos od 0,2% na godišnjoj razini s isplatom na kraju razdoblja ulaganja;
-       Isplatu kapitalne dobiti koju Fond može ostvariti;
-       Unaprijed određeni rok trajanja ulaganja
·       Očuvanje vrijednosti uloženih sredstava u EUR-u
·       Fond se osniva na rok od 3,5 godine računajući od dana osnivanja
 
Kome je OTP Favorit fond namijenjen?
 
·         ulagateljima koji su spremni ulagati na srednji rok
·         ulagateljima koji žele osiguranje mogućnosti povrata glavnice bez umanjenja prilikom prestanak rada Fonda, ali koji istovremeno žele steći izloženost na nekim dijelovima tržišta kapitala
          (uložiti dio sredstava na tržištima kapitala).
·         ulagateljima koji žele očuvati vrijednost svog uloga u euru;
 
Ulagateljski ciljevi fonda i strategija ulaganja
 
Fond ulaže u sljedeće vrijednosne papire:
- dužničke vrijednosnice koje je izdala Republika Hrvatska,
- depozite i obveznice kod financijskih institucija,
- dioničke indekse Brazila, Njemačke, Italije, Španjolske i Hrvatske;
- investicijske fondove koji su registrirani u EU, koji pretežno ulažu u nisko rizične dužničke vrijednosne papire;
 
Početna ponuda udjela i prikupljanje sredstava Fonda
 
Razdoblje početne ponude udjela i prikupljanja sredstava Fonda trajat će 27 dana, od 04. lipnja 2014. godine do zaključno sa 30. lipnja 2014. godine.
Fond se smatra osnovanim u roku od 5 dana od dana uspješno okončane početne ponude i prikupljanja sredstava Fonda. 
 
Najniži novčani iznos uplata u Fond tijekom početne ponude: 1.000,00 EUR (tisuću eura) u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja.
 
U slučaju neuspješnog okončanja razdoblja početnog prikupljanja sredstava, uplaćena sredstva će biti vraćena ulagateljima u roku od 15 dana.
   
Tehničke karakteristike Fonda
 
Valuta denominacije: EUR
 
Razdoblje početne ponude udjela i prikupljanja sredstava Fonda: od 04. lipnja do 30. lipnja 2014 godine.
 
U periodu početne ponude udjela i prikupljanja sredstava Fonda, ulagateljima se ne zaračunavaju i ne naplaćuju nikakve naknade.
 
Minimalni ulog u Fond: 1.000,00 EUR (tisuću eura) u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja.
 
Svaki sljedeći ulog: minimalno 200,00 EUR (dvjesto eura) u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja.
 
Početna cijena udjela u Fondu: 100,00 EUR (sto eura) u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja
 
Početak rada Fonda: 5 dana od dana uspješno okončane početne ponude udjela i prikupljanja sredstava.
 
Naknada za upravljanje: 0,65%   neto vrijednosti imovine Fonda godišnje
 
Ulazna naknada: 7%  od ukupne cijene izdanja udjela koji ulagatelj stječe.
Ulazna naknada ne naplaćuje se u razdoblju početnog prikupljanja sredstava Fonda.
 
Izlazna naknada: 7%  od iznosa ukupne otkupne cijene udjela koji ulagatelj povlači iz Fonda temeljem otkupa udjela prije dospijeća roka Fonda.
 
Depozitna banka: OTP Banka Hrvatska dd
 
Naknada depozitnoj banci : 0,1% neto vrijednosti imovine Fonda godišnje.
 
 
Za dodatne informacije i pojašnjenja vezana uz OTP Favorit fond, investicijski horizont i rizike ulaganja, molimo vas pročitati Prospekt Fonda te dokument Ključni podaci za ulagatelje dostupni na www.otpinvest.hr i u najbližoj poslovnici OTP Banke te odabranim poslovnicama Banco Popolare Croatia.