Poslovnice | Bankomati | Korisni linkovi | Financijski pojmovi | Česta pitanja | OTP skrbništvo | Fondovi i škola ulaganja
Početna > O nama > Obavijesti

Obavijesti

 
Dana 28. prosinca 2015. godine, Uprava Društva OTP invest d.o.o. donosi odluku o neobračunavanja ulazne naknade u razdoblju od 29. prosinca 2015. do 15. siječnja 2016. godine, za uplate u OTP MULTI fond.


Dana 28. prosinca 2015. godine, Uprava Društva OTP invest d.o.o. sukladno zadovoljavanju postavljenih uvjeta u vidu prikupljanja potrebnih sredstava u inicijalnoj ponudi za otvaranje OTP MULTI fonda,  donosi odluku o osnivanju fonda početno sa prvim danom rada 29. prosinac 2015. godine.

 
Društvo OTP Invest d.o.o. rješenjem HANFA-e KLASA: UP/I 972-02/15-01/45, URBROJ: 326-01-440-443-15-4, dobilo je odobrenje za osnivanje i rad otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom OTP MULTI.
 
Istim rješenjem odobreni su i Prospekt i Pravila navedenog fonda koje možete pročitati ovdje.
 
Prospekt i Pravila dostupni su na navedenim linkovima te u prostorijama Društva.


Javna objava Prospekta OTP Multi fond

Javna objava Pravila OTP Multi Fond