Poslovnice | Bankomati | Korisni linkovi | Financijski pojmovi | Česta pitanja | Fondovi i škola ulaganja
Početna > Fondovi > OTP e-start

OTP e-start

*** OTP euro novčani fond je promijenio ime u OTP e-start fond. Važno je pročitati sljedeću OBAVIJEST ***
 

Fond izražene konzervativne strukture ulaganja i niske razine rizika

Karakteristike i ciljevi Fonda:
 • očuvanje i stabilan rast vrijednosti uloženih sredstava u euru
 • zaštita od pada vrijednosti kune prema euru
 • što stabilniji rast vrijednosti uloženih sredstava uz ostvarenje primjereno visokog prinosa
 • visoku likvidnost uloženih sredstava i stalnu mogućnost unovčavanja udjela
 • disperziju uloženih sredstava uz niže troškove izvršenja transakcija
 • pristup tržištima i vrijednosnim papirima koji pojedinim ulagateljima mogu biti nedostupni
Kome je OTP e-start fond namjenjen?
 • ulagateljima koji žele očuvati vrijednost svog uloga u euru te ostvariti što stabilniji prinos na uložena sredstva
 • ulagateljima koji žele očuvati visoku razinu likvidnosti uloženih sredstava
 • ulagateljima koji imaju vrlo kinzervativnu strategiju ulaganja ili žele ostvariti disperziju ukupno uloženih sredstava i na segment tržišta novčanih fondova
Tehničke karakteristike Fonda

Valuta denominacije: EUR

Najniži novčani iznos uplata u Fond pojedinog ulagatelja iznosi u valuti euro (EUR) obračunata protuvrijednost iznosa od HRK 1.000,00 (tisuću kuna) koje nije povukao do dana nove uplate.

Minimalni iznos daljnjih pojedinačnih uplata u Fond iznosi u valuti euro (EUR) obračunata protuvrijednost iznosa od HRK 100,00 (sto kuna).
Uplate i isplate iz Fonda obavljaju se po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan uplate/isplate sredstava iz Fonda.

Početak rada Fonda: 05.02.2013.
Naknada za upravljanje (na godišnjoj razini): 0,95% neto vrijednosti imovine Fonda
Ulazna naknada: ne naplaćuje se
Izlazna naknada: 
 • za ulaganja u Fond duža od 15 (petnaest) dana izlazna naknada se ne naplaćuje
 • za ulaganja u Fond kraća od 15 (petnaest) dana ulagatelju se naplaćuje izlazna naknada u iznosu od 1,50% od ukupne prodajne cijene udjela
Depozitna banka: OTP Banka Hrvatska dd
Naknada depozitnoj banci (na godišnjoj razini): 0,10% neto vrijednosti imovine Fonda