Poslovnice | Bankomati | Korisni linkovi | Financijski pojmovi | Česta pitanja | Fondovi i škola ulaganja
Početna > Fondovi > PROPRIUS d.d. AIF s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine

PROPRIUS d.d. AIF s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine
Tvrtka i sjedište fonda

Tvrtka Fonda glasi: Proprius d.d. zatvoreni AIF s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine

Skraćena tvrtka Fonda glasi:ZAIF Proprius d.d.

Sjedište Fonda: Zagreb,Petrovaradinska 1

Matični broj: 070078733

OIB: 56903349567

Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu

Račun fonda: HR7024840081107605423

Depozitna banka: Raiffeisenbank Austria d.d.
 

Predmet poslovanja Fonda

Predmet poslovanja Fonda je prikupljanje novčanih sredstava javnom ponudom svojih dionica
i ulaganje tih sredstava u skladu sa zakonom, prospektom kada je primjenjivo, pravilima
i statutom Fonda.

 

Trajanje fonda

Fond je osnovan na neodređeno vrijeme.
 

Temeljni kapital fonda

Temeljni kapital Fonda iznosi 60.095.160 kn
 

Dionice fonda

Oznaka dionice Fonda na Zagrebačkoj burzi d.d.:  FMPS-R-A

ISIN: HRFMPSRA0003

Temeljni kapital Fonda podijeljen je na: 2.003.172 dionica.

Nominalna vrijednost jedne dionice iznosi: 30,00 kn.

 Dionice Fonda postoje samo u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu SKDD d.d.

Prijenos dionica, kao i svaka druga promjena stanja evidentira se na računu dioničara u
SKDD d.d.u skladu s pozitivnim propisima i pravilima SKDD d.d.