Poslovnice | Bankomati | Korisni linkovi | Financijski pojmovi | Česta pitanja | Fondovi i škola ulaganja
Početna > Fondovi > OTP URAVNOTEŽENI

OTP URAVNOTEŽENI

Fond umjereno rizične strukture ulaganja

Karakteristike i ciljevi Fonda
  • ostvarivanje visokog prinosa na umjereno dugačak rok ulaganja (3 do 5 godina)
  • fokus na hrvatskom tržištu dionica
  • uravnoteženje oscilacija cijene udjela obvezničkim djelom portfelja
  •  
Što dobivate ulaganjem u OTP uravnoteženi fond?
  • ulaganje na nešto dulji rok uz mogućnost ostvarivanja visokih prinosa zbog izloženosti na tržištu dionica uz očuvanje dostupnosti sredstava
  • iskorištavanje dugoročnih pozitivnih učinaka na cijene financijske imovine zbog očekivanog približavanja Hrvatske Europskoj uniji
  • dugoročniju i manje konzervativnu strategiju ulaganja te disperziranje ukupno uložena sredstava u podjednakom omjeru između dionica i obveznica

Tehničke karakteristike Fonda
Valuta denominacije:EUR
Početni ulog u Fond: EUR  100,00 (sto eura), svaki slijedeći ulog minimalno EUR 10,00 (deset eura).
Početak rada Fonda: 15.12.2005.
Naknada za upravljanje (na godišnjoj razini): 2,00% od ukupne imovine Fonda
Ulazna naknada: ne naplaćuje se
Izlazna naknada: 1% za ulaganja kraća od godine dana
Depozitna banka: OTP Banka Hrvatska dd
Naknada depozitnoj banci (na godišnjoj razini): 0,20% od ukupne imovine Fonda