Poslovnice | Bankomati | Korisni linkovi | Financijski pojmovi | Česta pitanja | Fondovi i škola ulaganja
Početna > Fondovi > OTP INDEKSNI

OTP INDEKSNI

OTP indeksni fond je sukladno svojim obilježjima i naravi dionički fond, što znači da svoja sredstva
pretežno ulaže u dionice te je samim time fond visokog stupnja rizika.


Karakteristike i ciljevi fonda:
 • ostvarivanje visokog prinosa na dulji rok;
 • primjerenu diversifikaciju uloženih sredstava u okviru hrvatskog dioničkog tržišta;
 • primjerenu likvidnost uloženih sredstava i stalnu mogućnost unovčavanja udjela;
 • niske troškove izvršenja transakcija i upravljanja Fondom;
 • unaprijed poznatu većinsku strukturu ulaganja Fonda 
Investicijski cilj Fonda je repliciranje indeksa Zagrebačke Burze CROBEX.

Tehničke karakteristike Fonda

Valuta denominacije: HRK
Početni ulog u Fond: 3.000 HRK (tri tisuće kuna),
svaki slijedeći ulog minimalno 300,00 HRK (tristo kuna).

Početak rada Fonda: 27.12.2007.
Naknada za upravljanje (na godišnjoj razini): 0,85% od ukupne imovine Fonda

Ulazna naknada:
 • za iznose do 75.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 1%;
 • za iznose od 75.000,01 kuna do 200.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 0,5%;
 • za iznose veće od 200.000,01 kuna ulazna naknada iznosi 0%;
Izlazna naknada:
 • u iznosu od 2,0% od ukupne prodajne cijene udjela za ulaganja kraća od 3 (tri) mjeseca,
 • u iznosu od 1,0% od ukupne prodajne cijene udjela za ulaganja dulja od 3 (tri) mjeseca ali kraća od 12 (dvanaest) mjeseci,
 • u iznosu od 0,5% od ukupne prodajne cijene udjela za ulaganja dulja od 12 (dvanaest) mjeseci ali kraća od 24 (dvadeset četiri) mjeseca,
 • u iznosu od 0,0% od ukupne prodajne cijene udjela za ulaganja dulja od 24 (dvadeset četiri) mjeseca.
Depozitna banka: OTP Banka Hrvatska dd
Naknada depozitnoj banci (na godišnjoj razini): 0,15% od ukupne imovine Fonda
Početna cijena udjela: 100 HRK

OTP indeksni fond za postizanje svojih ciljeva koristiti pasivnu strategiju ulaganja u indeks hrvatskog tržišta kapitala. Kao usporedna vrijednost za vrednovanje povrata koje će Fond ostvarivati koristit će se CROBEX, indeks Zagrebačke Burze. Pasivna investicijska strategija Fonda i prihvaćanje CROBEX-a za usporedbu povrata koje će Fond ostvarivati u budućnosti podrazumijeva da će Društvo imovinu Fonda ulagati pretežito u dionice koje se nalaze u sastavu CROBEX-a te sukladno omjerima koji su njime određeni.

CROBEX je indeks tržišne kapitalizacije vagan slobodno raspoloživim dijelom tržišne kapitalizacije (engl. free float) svake dionice koja je u sastavu indeksa. CROBEX je dobar reprezentant hrvatskog dioničkog tržišta iz razloga što u svome sastavu sadrži sve dionice s najvećim slobodno raspoloživim dijelom tržišne kapitalizacije koje su uvrštene na Zagrebačkoj burzi. Osim toga, dionice koje su u sastavu CROBEX-a u pravilu su i najlikvidnije, odnosno najlakše unovčive dionice na hrvatskom tržištu kapitala.

Sastav CROBEX©-a

Trenutno CROBEX© sačinjavaju dionice 19 izdatnika: 
 

  Simbol Izdavatelj Broj dionica Zadnja cijena Datum zadnje trgovine Tržišna kapitalizacija Težina
1 ADPL-R-A AD Plastik d.d. 4199584 164,27 19.09.2017 482905964,58 4,21
2 ADRS-P-A Adris grupa d.d. 6784100 435 20.09.2017 1147254840,38 10,00
3 ARNT-R-A Arena Hospitality Group d. d. 5128721 479,99 20.09.2017 1174906711,81 10,24
4 ATGR-R-A Atlantic Grupa d.d. 3334300 805,11 19.09.2017 1171886894,14 10,21
5 ATPL-R-A Atlantska plovidba d.d. 1395520 419 20.09.2017 438542160,00 3,82
               
6 DDJH-R-A  ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. 7596684 29 20.09.2017 88121534,00 0,77
7 DLKV-R-A Dalekovod d.d. 24719305 20,5 20.09.2017 202698301,00 1,77
8 ERNT-R-A Ericsson Nikola Tesla d.d. 1331650 1080 20.09.2017 791000100,00 6,98
               
9 HT-R-A HT d.d. 81888535 178,05 20.09.2017 1188352471,43 10,36
10 IGH-R-A Institut IGH d.d. 613709 240 20.09.2017 58916064,00 0,51
11 KOEI-R-A Končar - Elektroindustrija d.d. 2572119 683 19.09.2017 115339089,75 9,72
12 KRAS-R-A Kraš d.d. 1373621 445 19.09.2017 336193739,75 2,93
13 INGR-R-A Ingra d.d. 13545200 4,3 20.09.2017 55332142,00 0,48
14 LKPC-R-A Luka Ploče d.d. 422967 500 20.09.2017 148038450,00 1,29
               
15 OPTE-R-A OT-OPTIMA TELEKOM d.d. 63556808 2,8 20.09.2017 88979531,20 0,78
16 PODR-R-A Podravka d.d. 7120003 299 20.09.2017 1131539496,32 9,86
17 RIVP-R-A VALAMAR RIVIERA d.d. 126027542 44,8 20.09.2017 1138712918,88 9,93
               
18 ULPL-R-A Uljanik Plovidba d.d. 580000 150 20.09.2017 73950000,00 0,64
               
19 ZABA-R-A Zagrebačka banka d.d. 320241955 50 20.09.2017 640483910,00 5,58