Poslovnice | Bankomati | Korisni linkovi | Financijski pojmovi | Česta pitanja | OTP skrbništvo | Fondovi i škola ulaganja
Početna > Fondovi > OTP Indeksni

OTP Indeksni

OTP indeksni fond je sukladno svojim obilježjima i naravi dionički fond, što znači da svoja sredstva
pretežno ulaže u dionice te je samim time fond visokog stupnja rizika.


Karakteristike i ciljevi fonda:
 • ostvarivanje visokog prinosa na dulji rok;
 • primjerenu diversifikaciju uloženih sredstava u okviru hrvatskog dioničkog tržišta;
 • primjerenu likvidnost uloženih sredstava i stalnu mogućnost unovčavanja udjela;
 • niske troškove izvršenja transakcija i upravljanja Fondom;
 • unaprijed poznatu većinsku strukturu ulaganja Fonda 
Investicijski cilj Fonda je repliciranje indeksa Zagrebačke Burze CROBEX.

Tehničke karakteristike Fonda

Valuta denominacije: HRK
Početni ulog u Fond: 3.000 HRK (tri tisuće kuna),
svaki slijedeći ulog minimalno 300,00 HRK (tristo kuna).

Početak rada Fonda: 27.12.2007.
Naknada za upravljanje (na godišnjoj razini): 0,85% od ukupne imovine Fonda

Ulazna naknada:
 • za iznose do 75.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 1%;
 • za iznose od 75.000,01 kuna do 200.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 0,5%;
 • za iznose veće od 200.000,01 kuna ulazna naknada iznosi 0%;
Izlazna naknada:
 • u iznosu od 2,0% od ukupne prodajne cijene udjela za ulaganja kraća od 3 (tri) mjeseca,
 • u iznosu od 1,0% od ukupne prodajne cijene udjela za ulaganja dulja od 3 (tri) mjeseca ali kraća od 12 (dvanaest) mjeseci,
 • u iznosu od 0,5% od ukupne prodajne cijene udjela za ulaganja dulja od 12 (dvanaest) mjeseci ali kraća od 24 (dvadeset četiri) mjeseca,
 • u iznosu od 0,0% od ukupne prodajne cijene udjela za ulaganja dulja od 24 (dvadeset četiri) mjeseca.
Depozitna banka: OTP banka Hrvatska dioničko društvo
Naknada depozitnoj banci (na godišnjoj razini): 0,15% od ukupne imovine Fonda
Početna cijena udjela: 100 HRK

OTP indeksni fond za postizanje svojih ciljeva koristiti pasivnu strategiju ulaganja u indeks hrvatskog tržišta kapitala. Kao usporedna vrijednost za vrednovanje povrata koje će Fond ostvarivati koristit će se CROBEX, indeks Zagrebačke Burze. Pasivna investicijska strategija Fonda i prihvaćanje CROBEX-a za usporedbu povrata koje će Fond ostvarivati u budućnosti podrazumijeva da će Društvo imovinu Fonda ulagati pretežito u dionice koje se nalaze u sastavu CROBEX-a te sukladno omjerima koji su njime određeni.

CROBEX je indeks tržišne kapitalizacije vagan slobodno raspoloživim dijelom tržišne kapitalizacije (engl. free float) svake dionice koja je u sastavu indeksa. CROBEX je dobar reprezentant hrvatskog dioničkog tržišta iz razloga što u svome sastavu sadrži sve dionice s najvećim slobodno raspoloživim dijelom tržišne kapitalizacije koje su uvrštene na Zagrebačkoj burzi. Osim toga, dionice koje su u sastavu CROBEX-a u pravilu su i najlikvidnije, odnosno najlakše unovčive dionice na hrvatskom tržištu kapitala.

Sastav CROBEX©-a

Trenutno CROBEX© sačinjavaju dionice 24 izdatnika: 
 

  Simbol Izdavatelj Broj dionica Zadnja cijena Datum zadnje trgovine Tržišna kapitalizacija Težina
1 ADPL-R-A AD Plastik d.d. 2729730 139 23.11.2016 379432470 2,54
2 ADRS-P-A Adris grupa d.d. 3334683 455,06 23.11.2016 1517480846 10,14
3 ARNT-R-A Arenaturist d. d. 763875 423,51 23.11.2016 323508701,3 2,16
4 ATGR-R-A Atlantic Grupa d.d. 1500435 884 23.11.2016 1326384540 8,87
5 ATPL-R-A Atlantska plovidba d.d. 1046640 364,99 23.11.2016 382013133,6 2,55
6 BLJE-R-A Belje d.d. Darda 3696969 25,2 23.11.2016 93163618,8 0,62
7 DDJH-R-A  ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. 3038674 48 23.11.2016 145856352 0,97
8 DLKV-R-A Dalekovod d.d. 9887722 13,95 23.11.2016 137933721,9 0,92
9 ERNT-R-A Ericsson Nikola Tesla d.d. 732408 1125 23.11.2016 823959000 5,51
10 HIMR-R-A Imperial d.d. 349720 808,01 23.11.2016 282577257,2 1,89
11 HT-R-A HT d.d. 8700753 163,26 23.11.2016 1420484935 9,49
12 INGR-R-A Ingra d.d. 12867940 2,72 23.11.2016 35000796,8 0,23
13 KOEI-R-A Končar - Elektroindustrija d.d. 2134147 686 23.11.2016 1464024842 9,79
14 KRAS-R-A Kraš d.d. 755492 530 23.11.2016 400410760 2,68
15 LEDO-R-A Ledo d.d. 132820 11001 22.11.2016 1461152820 9,77
16 LKPC-R-A Luka Ploče d.d. 296077 560 22.11.2016 165803120 1,11
17 LKRI-R-A LUKA RIJEKA d.d. 6740238 48,9 23.11.2016 329597638,2 2,2
18 OPTE-R-A OT-OPTIMA TELEKOM d.d. 28600564 2,62 23.11.2016 74933477,68 0,5
19 PODR-R-A Podravka d.d. 3927314 385 23.11.2016 1512015890 10,11
20 RIVP-R-A VALAMAR RIVIERA d.d. 46631673 34,45 23.11.2016 1606461135 10,74
21 TPNG-R-A TANKERSKA NEXT GENERATION d.d. 4366673 74,01 23.11.2016 323177468,7 2,16
22 ULPL-R-A Uljanik Plovidba d.d. 493000 166 23.11.2016 81838000 0,55
23 VART-R-1 Varteks d.d. 1221444 16,25 22.11.2016 19848465 0,13
24 ZABA-R-A Zagrebačka banka d.d. 12809678 51 23.11.2016 653293578 4,37