Poslovnice | Bankomati | Korisni linkovi | Financijski pojmovi | Česta pitanja | Fondovi i škola ulaganja
Početna > Fondovi > OTP MERIDIAN 20

OTP MERIDIAN 20

OTP Meridian 20  fond je sukladno svojim obilježjima i naravi dionički fond, što znači da svoja sredstva pretežno ulaže u dionice te je samim time fond visokog stupnja rizika.

Karakteristike i ciljevi fonda:
 • ostvarivanje visokog prinosa na dulji rok 
 • primjerenu diversifikaciju uloženih sredstava u okviru pretežito regionalnih dioničkih tržišta;
 • primjerenu likvidnost uloženih sredstava i stalnu mogućnost unovčavanja udjela;
 • niske troškove izvršenja transakcija i dostupnost ulaganja na tržištima koja su većini individualnih ulagača inače nedostupna.
Tehničke karakteristike Fonda

Najniži novčani iznos uplata u Fond pojedinog ulagatelja iznosi u valuti euro (EUR) obračunata protuvrijednost iznosa od HRK 3.000,00 (tri tisuće kuna) koje nije povukao do dana nove uplate.

Minimalni iznos daljnjih pojedinačnih uplata u Fond iznosi u valuti euro (EUR) obračunata protuvrijednost iznosa od HRK 300,00 (tristo kuna).
Uplate i isplate iz Fonda obavljaju se po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan uplate/isplate sredstava iz Fonda.

Početak rada Fonda: 28.04.2008.
Naknada za upravljanje (na godišnjoj razini): 2% od ukupne imovine Fonda

Ulazna naknada:
 • za iznose do 75.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 1%;
 • za iznose od 75.000,01 kuna do 200.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 0,5%;
 • za iznose veće od 200.000,01 kuna ulazna naknada iznosi 0%;
 
Izlazna naknada:
 • u iznosu od 2,0% od ukupne prodajne cijene udjela za ulaganja kraća od 3 (tri) mjeseca,
 • u iznosu od 1,0% od ukupne prodajne cijene udjela za ulaganja dulja od 3 (tri) mjeseca ali kraća od 12 (dvanaest) mjeseci,
 • u iznosu od 0,5% od ukupne prodajne cijene udjela za ulaganja dulja od 12 (dvanaest) mjeseci ali kraća od 24 (dvadeset četiri) mjeseca,
 • u iznosu od 0,0% od ukupne prodajne cijene udjela za ulaganja dulja od 24 (dvadeset četiri) mjeseca.

Depozitna banka: OTP Banka Hrvatska dd
Naknada depozitnoj banci (na godišnjoj razini): 0,25% od ukupne imovine Fonda
Početna cijena udjela: 100,00 EUR