Poslovnice | Bankomati | Korisni linkovi | Financijski pojmovi | Česta pitanja | Fondovi i škola ulaganja
Početna > Fondovi > OTP MERIDIAN 20 > Graf vrijednosti udjela fonda

Graf vrijednosti udjela fonda

OTP MERIDIAN 20

Graf:

Za grafički prikaz rezultata Vašeg ulaganja (početna i završna vrijednost udjela, prinos), postavite kursor miša na početni datum, kliknite lijevu tipku miša i povucite udesno do završnog datuma promatranog perioda ulaganja.