Poslovnice | Bankomati | Korisni linkovi | Financijski pojmovi | Česta pitanja | Fondovi i škola ulaganja
Početna > Financijski pojmovi > Vrijednosni papiri

Vrijednosni papiri

Vrijednosni papiri (engl. securities) su isprave o imovinskom pravu čije je ostvarenje vezano uz posjedovanje isprave. Mogu biti novčana ili realna tražbina prema emitentu (izdavatelju) vrijednosnih papira. U užem smislu to su papiri koji čine instrumente dugoročnog financiranja poslovanja poduzeća i drugih pravnih osoba: dionice i obveznice. Često se rabi i pojam vrijednosnice. Nastali su prije više stoljeća kad se javila potreba točnog određenja imovinskih vrijednosti te njihova sigurnog i komotnog prenošenja.

Vrijednosni papiri mogu se razlikovati prema:

1. karakteru financijskog odnosa koji se njima uspostavlja (zajmovni i korporacijski);
2. vremenu trajanja financijskog odnosa uspostavljenog emisijom vrijednosnih papira (kratkoročni i dugoročni);
3. karakteru naknade za sredstva uložena u vrijednosne papire (fiksna i varijabilna);
4. načinu na koji je naznačena osoba korisnik prava iz vrijednosnih papira (na ime i na donositelja);
5. mogućnostima konverzije vrijednosnih papira u druge vrijednosne papire (konvertibilni i nekonvertibilni).