Poslovnice | Bankomati | Korisni linkovi | Financijski pojmovi | Česta pitanja | Fondovi i škola ulaganja
Početna > Financijski pojmovi > Trezorski zapisi

Trezorski zapisi

Trezorski zapisi su vrijednosni papiri koje izdaje Ministarstvo Financija s rokovima dospijeća od 91, 182 i 364 dana sa denominacijom od 100.000,00 kuna. Upis trezorskih zapisa vrši se na aukcijama koje objavljuje Ministarstvo Financija Republike Hrvatske. Na  aukcije imaju pravo izaći samo domaće banke i domaće tvrtke. U primarnoj aukciji prodaju se uz diskont dok se kasnije s njima trguje na sekundarnom tržištu. Dužnički je instrument za održavanje likvidnosti. Smatra se "nerizičnim" instrumentom, a sigurnost i umjereni prihod glavne su mu karakteristike. Prodaje se uz diskont (popust) tako da mu je cijena pri prodaji niža od nominalne, a o dospijeću isplaćuje se nominalna vrijednost upisana u zapisu.

Ponude za kupnju trezorskih zapisa potrebno je dostaviti Ministarstvu financija Republike Hrvatske, najkasnije do 11,00 sati na dan održavanja aukcije. Rezultati aukcije bit će objavljeni istog dana u 13,00 sati. Ministarstvo financija obavijestit će sve sudionike aukcije o rezultatima iste, te o prihvaćanju ili odbijanju njihovih ponuda.  U ponudi za kupnju trezorskih zapisa potrebno je navesti: nominalni iznos trezorskih zapisa i traženu diskontiranu cijenu za trezorske zapise
Traženu diskontiranu cijenu kupac utvrđuje u skladu sa visinom godišnje kamatne stope koju želi ostvariti na svoj ulog.
Primjerice, želi li kupac ostvariti kamatu od 2 %, diskontiranu cijenu utvrdit će prema formuli:

D = 100 – (100 * n * i / (365 + i * n)), gdje je:
D = diskontirani iznos
n = broj dana do dospijeća
i = kamatna stopa / 100
U navedenom primjeru: D = 100 – (100 * 91 *0,02 / (365 +0,02 *91))
D = 99,504

Ministarstvo financija utvrdit će najnižu prihvatljivu diskontiranu cijenu, te će u skladu s istom odrediti jedinstvenu prodajnu cijenu za cijelu seriju trezorskih zapisa. Prema tako utvrđenoj cijeni Ministarstvo financija poslat će poziv za uplatu svim kupcima čije ponude budu prihvaćene. Kupac je dužan u cijelosti uplatiti iznos utvrđen navedenim pozivom.
Ministarstvo financija pridržava pravo djelomično ili u cijelosti odbiti pojedinu ili sve ponude.
Trezorski zapisi bit će iskupljeni na dan dospijeća isplatom nominalnog iznosa na račun vlasnika prema stanju upisa u registru Središnje depozitarne agencije d.d.