Poslovnice | Bankomati | Korisni linkovi | Financijski pojmovi | Česta pitanja | Fondovi i škola ulaganja
Početna > Financijski pojmovi > Povećanje temeljnog kapitala dioničkog društva

Povećanje temeljnog kapitala dioničkog društva

Povećanje temeljnog kapitala dioničkog društva  se može ostvariti na sljedeće načine:

1. povećanje temeljnog kapitala ulozima  takav je način povećanja temeljnog kapitala kojim se u društvo unosi nov i dodatni kapital bilo uplatama u novcu, bilo unosom stvari i prava. Za unos kapitala izdaju se nove dionice;
Na primjeru bankarskog sektora u RH: Dokapitalizacijom domaćih banaka od strane inozemnih vlasnika->domaće banke dolaze do „svježih“ kunskih izvora sredstava, dok inozemna „mama“ dobiva novoemitirane dionice.
Sama uplata kapitala izvršava se u devizama, koje se po našem zakonu kod dokapitalizacije moraju konvertirati u kune. One se stoga prodaju na tržištu, povećava se (trenutna) ponuda deviza što ovisno o količini deviza odnosno veličini dokapitalizacije može deprecirati tečaj strane valute.)

2. uvjetno povećanje temeljnog kapitala takav je oblik povećanja temeljnog kapitala izdavanjem novih dionica koji ovisi o tome hoće li osobe kojima su namijenjene uvjetne dionice  htjeti ostvariti pravo na njihovo stjecanje. Redovito će to biti vjerovnici sa zamjenjivim obveznicama, odnosno vjerovnici i zaposleni u društvu s pravom prvenstva upisa novih dionica;

3. statutom se može ovlastit uprava da u roku od najmanje pet godina od upisa društva u trgovački registar ili od izmjene statuta može povećati temeljni kapital a da za to nije potrebna odluka skupštine ili promjena statuta (odobreni temeljni kapital)

4. povećanje temeljnog kapitala iz sredstava društva ili nominalno povećanje ostvaruje se bez dodatnih uloga u društvo, već tako da se temeljni kapital poveća pretvorbom kapitalnog dobitka, zadržanog dobitka i pričuva u  temeljni kapital. Kod odobrenog kapitala uz odluku uprave potrebna je i suglasnost nadzornog odbora, dok je kod ostalih načina potrebna odluka skupštine za valjanost koje su potrebni glasovi koji čine najmanje 3/4 temeljnog kapitala zastupljenog na glavnoj skupštini pri donošenju odluke.