Poslovnice | Bankomati | Korisni linkovi | Financijski pojmovi | Česta pitanja | Fondovi i škola ulaganja
Početna > Financijski pojmovi > Međunarodne (devizne) pričuve

Međunarodne (devizne) pričuve

Međunarodne pričuve su, prema definiciji Međunarodnog monetarnog fonda, «inozemna imovina koja je pod kontrolom i na raspolaganju monetarne vlasti u svrhu izravnog financiranja neravnoteže u bilanci plaćanja te neizravnog reguliranja neravnoteže putem intervencija na deviznom tržištu radi utjecaja na tečaj te u ostale svrhe».
Međunarodne pričuve mogu uključivati inozemna sredstva plaćanja u gotovini, devizne depozite u bankama, inozemne vrijednosnice, zlato i Posebna prava vučenja Međunarodnog monetarnog fonda.
Zemlje drže međunarodne pričuve kako bi osigurale međunarodnu likvidnost zemlje, a time kredibilitet zemlje prema međunarodnoj zajednici, te omogućile lakši pristup međunarodnim tržištima kapitala.
Međunarodne pričuve formiraju se otkupom deviza od poslovnih banaka i države (Ministarstva financija ). Međunarodne pričuve se također povećavaju temeljem ostvarene kamate na ukupna prethodna ulaganja, odnosno imovinu koja čini pričuve.
Međunarodnim pričuvama Republike Hrvatske upravlja Hrvatska narodna banka. Sustav upravljanja međunarodnim pričuvama je u skladu s međunarodno prihvaćenim standardima odrednica pravilnog upravljanja pričuvama.
Osnovi ciljevi upravljanja međunarodnim pričuvama Republike Hrvatske su održavanje stabilnosti kune, održavanje odgovarajućeg stupnja likvidnosti za potrebe međunarodnih plaćanja te ostvarenje zadovoljavajućih prinosa uz adekvatno upravljanje rizicima kojima su pričuve izložene.