Poslovnice | Bankomati | Korisni linkovi | Financijski pojmovi | Česta pitanja | Fondovi i škola ulaganja

Inflacija

Inflacija (engl. inflation) je proces stalnog rasta razine cijena. Mjeri se stopom inflacije koja predstavlja postotak promjene razine cijena tijekom jedne godine. Nema jedinstvene, općeprihvaćene teorije inflacije. Postoji suglasje da je inflacija bolest cjelokupnog privrednog organizma i kompleksan problem i da je karakteriziraju rast cijena, opadanje kupovne moći novca i privredna nestabilnost različitih stupnjeva i karakteristika.

O uzrocima ne postoji suglasje: smatra se posljedicom promjena količine novca u optjecaju, posljedicom povećane potražnje, ponude (troškova proizvodnje), a objašnjava se i psihološkim faktorima. U praksi se svaka inflacija tretira kao specifična pa se prema saznanjima o njezinim uzrocima vodi i antiinflacijska politika.

Sekularna je puzajuća, "stoljetna" inflacija, stalno prisutna i nije dramatična po svojim razmjerima. Galopirajuća je inflacija naglog ubrzanja rasta cijena i obično ima poznate, objašnjive uzroke. Hiperinflacija je inflacija iznimno brzog rasta cijena. Karakteristična je za razdoblje rata, kaosa i socijalnih nemira.