Poslovnice | Bankomati | Korisni linkovi | Financijski pojmovi | Česta pitanja | Fondovi i škola ulaganja
Početna > Financijski pojmovi > Fundamentalna analiza

Fundamentalna analiza

Fundamentalna analiza (engl. fundamental analysis) ili temeljna raščlamba je financijska analiza industrija i poduzeća temeljena na čimbenicima kao što su prodaje, imovina, zarade, proizvodi ili usluge, tržišta i menedžment ( temelji).

Ako se primjenjuje na cjelokupnom gospodarstvu, raščlamba uključuje kategorije kao što su: bruto nacionalni proizvod, kamatne stope, nezaposlenost, inflacija, štednja. Analizom bilanci stanja i uspjeha pokušavaju se predvidjeti buduća kretanja cijena vrijednosnica, prvenstveno dionica.
Temeljna raščlamba razmatra povijesne izvještaje o imovini, zaradama, prodajama, proizvodima, menedžmentu, tržištima i pokušava predvidjeti buduća kretanja ovih pokazatelja. Najraširenija metoda procjene kretanja cijena vrijednosnica tehnička analiza.